Na Svetog Nikolu, 06. prosinca 2016. god., Udruga je predstavila svoj prvi priručnik Parkinsonova bolest. Promocija priručnika je bila u knjižari Nova u Osijeku, a kao gost nam se pridružila doc.prim.dr.sc. Vladimira Vuletić, spec. neurolog tada zaposlena u KB Dubrava. Docentica Vuletić je dala pozitivne kritike priručniku te ga preporučila bolesnicima i članovima njihove obitelji kao korisno štivo.