Dana 11. travnja 2017. god. udruga je oranizirala obilježavanje dana Parkinsonove bolesti. Te godine se obilježavalo i 200 godina od publikacije An Essay on the Shaking Palsy – prve publikacije o simptomima Parkinsonove bolesti koju je objavio dr. James Parkinson.