Što je to Apomorfin?

Apomorfin je lijek iz grupe dopaminskih agonista što znači da djeluje na mjestu (receptoru) na koji se veže dopamin i oponaša njegov učinak. Lijek se nalazi u tekućem obliku, pohranjen u ampulama te se čuva na sobnoj temperaturi.

Kako se Apomorfin primjenjuje?

Postoje dva načina primjene Apomorfina. Jedan je korištenjem tzv. pena, a drugi je putem pumpe. Primjena putem pena je poput primjene inzulina. Bolesnik si putem štrcaljke povremeno tijekom dana sam ubrizga dozu lijeka kako bi popravio simptome bolesti. Pumpa ubrizgava kontinuirano tijekom cijelog dana lijek u tijelo preko infuzionog seta i iglice koja se postavi u potkožno tkivo. Pumpa se uključuje ujutro po buđenju i bolesnik je nosi do večernjih sati kada se pumpa gasi, a iglica se vadi.

Koji bolesnici su kandidati za primjenu Apomorfina?

Terapija Apomorfinom uvodi se kod bolesnika u uznapredovaloj fazi Parkinsonove bolesti odnosno kod bolesnika kod kojih je došlo do razvoja motoričkih komplikacija i fluktuacija terapije (pojava skraćenja djelovanja lijeka, “on-off” perioda i nevoljnih kretnji tipa diskinezija ili distonija).

Kod kojih bolesnika je kontraindicirana primjena ove vrste liječenja?

Bolesnici koji imaju demenciju težeg stupnja ili imaju psihičke poremećaje (halucinacije, psihoza, poremećaj nagona) nisu kandidati za ovu vrstu liječenja. Oprez je potreban kod osoba sa izrazito niskim tlakom zbog mogućeg dodatnog pada krvnog tlaka uslijed primjene lijeka. Nužno je da bolesnik ima potporu članova obitelji ili skrbnika koji će mu pomoći oko uključivanja i isključivanja pumpe kada on to sam neće moći radi prisutnih simptoma bolesti.

Kada se primjenjuje Apomorfin putem pena?

Idealni kandidati za primjenu Apomorfina putem pena su oni koji osjećaju prestanak djelovanja lijeka pred slijedeću dozu ili imaju “off” periode manje od 5x dnevno. Primjenom pena bolesnik osjeti u roku od nekoliko minuta popuštanje simptoma i učinak traje oko 30 minuta dok u međuvremenu ne započne učinak levodope koju je bolesnik uzeo u obliku tablete.

Kada se primjenjuje Apomorfin putem pumpe?

Ukoliko bolesnike muče “off” periodi više puta tijekom dana (5 ili više puta) ili ima jače izražene nevoljne kretnje (diskinezije) adekvatnije je primijeniti lijek putem pumpe. Time bolesnik ima kontinuiranu dostavu lijeka ujutro po uključivanju pumpe sve do večernjih sati kada se pumpa isključuje i infuzija prekida. Isto tako si bolesnik može sam tijekom dana, ukoliko osjeti potrebu, aplicirati dodatnu dozu Apomorfina putem pumpe.

Koja je doza Apomorfina potrebna da bi uklonila simptome?

Ne postoji jedinstvena doza i za svakog bolesnika liječnik ponaosob računa i određuje doza lijeka. Pri tome se zasebno odredi kontinuirana doza i dodatna doza lijeka.

Da li bolesnici na Apomorfinu trebaju još nekakve lijekove?

Bolesnici na ovoj terapiji u rjeđim slučajevima mogu biti isključivo na terapiji Apomorfinom. Uglavnom trebaju dodatne, ali manje doze, preparata levodope tijekom dana, a preko noći, nakon isključenja pumpe ordinira se dodatna terapija za korekciju noćnih simptoma.

Kakve koristi bolesnici imaju od liječenja Apomorfinom?

Bolesnici na ovoj vrsti terapije više ne osjećaju prestanak djelovanje lijeka niti imaju motoričke oscilacije („on“-„off“).U slučaju da se iznenada ukoče i ne mogu napraviti korak, dovoljno će biti da si dodaju dodatnu dozu koja će ih u kratkom vremenu otkočiti. Diskinezije se često ne mogu u potpunosti ukloniti, no mogu se umanjiti do te mjere da ne ometaju bolesnika u funkcioniranju. Na taj način postiže se dobra kontrola simptoma i time poboljšava kvaliteta života.

Koje su moguće nuspojave Apomorfina?

Najčešće nuspojave su bolne otekline i crvenilo na mjestu uboda igle, pad krvnog tlaka, mučnina, pojava halucinacija, psihička izmijenjenost, poremećaj nagona i pogoršanje nevoljnih kretnji.

Hoće li skrbnik i/ili bolesnik biti u mogućnosti rukovati sa pumpom?

Naravno. Prije otpusta iz bolesnice i bolesnik i skrbnici se educiraju o radu pumpe te dobijaju jednostavne pisane upute. Osim toga bolesnik i skrbnih, nakon otpusta kući, imaju kontinuiranu pomoć specijaliziranog tima liječnika i sestre koji su dostpuni na telefonu i osobno u slučaju bilo kakvih problema.

Mogu li bolesnici obavljati sve aktivnosti uz pumpu?

Naravno. Bolesnici nisu ni na koji način ograničeni na ovoj terapiji, osim što ne smiju smočiti pumpu. Bolesnici se neometanu mogu baviti svim aktivnostima i hobijima uz ovaj način terapije.

Što ako bolesnik ne bude zadovoljan ili se jave nekakve komplikacije?

Ukoliko se uvidi da terapijski odgovor nije dovoljno dobar ili bolesnik ima komplikacije koje se ne rješavaju, ovaj način liječenja se jednostavno može prekinuti. Bolesnik se vraća na staru terapiju lijekovima ili prelazi na neki drugi oblik specifične terapije bez ikakvih posljedica za zdravlje.