U dva navrata (12. mj. 2019. god. i 2. mj. 2020. god.) organizirali smo kroz udrugu „art radionice“ u suradnji sa prof. Jelenom Kovačević Sušac sa umjetničke akademije. Korištenjem raznih materijala, uz stručno vodstvo prof. Kovačević Sušac, naši članovi su se zabavili u izradi različitih predmeta.