U posjetu udruzi 08. 10. 2019. god. imali smo i profesoricu Mariju Sablić sa Filozofskog fakulteta koja je primjenila Montessori tehniku u naših članova sa ciljem vježbanja fine motorike i kognicije. Početak radionice bio je opuštajući uz ugodnu glazbu i vježbu koja je zahtjevala vizuoperceptivne sposobnosti. Nakon toga ima je prof. Sablić ponudila brojne vježbe. Bolesnici su trebali isplesti veliku pletenicu od dugačkih traka, vježbati vezivanje vezica i kopčanje dugmadi. Ponuđene su im konstrukcijske vježbe slaganja likova, sortiranje dugmadi pincetom prema boji i veličini u različite odjeljke, otključavanje kovčežića te bojanje maramice metodom otiska. Članovi naše udruge prihvatili su rado prof. Sablić te su surađivali u rješavanju ponuđenih zadataka i bili sretni i zadovoljni svojim rezultatima.