Dana 11. travnja 2018. god. udruga je organizirala obilježavanje dana Parkinsonove bolesti. U sklopu obilježavanja dana istaknuta je i važnost redovite fizičke aktivnosti u liječenju Parkinsonove bolesti.