Dana 11. travnja 2015. god. udruga je po prvi put organizirala obilježavanje dana Parkinsonove bolesti.