Od 2015. god. udruga „Buđenje“ aktivna je u obilježavanju dana Parkinsonove bolesti. Cilj obilježavanja ovog dana je upoznavanje javnosti o simptomima, tijeku bolesti, komplikacijama, terapijskim opcijama i preventivnim mjerama kod ove bolesti. Osim toga, bolesnici sa Parkinsonovom bolesti su često stigmatizirani u društvu te nam je dodatni cilj i uklanjanje stigme. Ove godine planirali smo obilježavanje dana na Trgu Slobode u Osijeku. Na žalost, pandemija korona virusa omela je, kako svakodnevni život, tako i naše planove. Stoga smo zamolili naše članove da se uslikaju u svojim domovima i pošalju nam svoje fotografije da se ipak čuje naš glas i da se zna da smo mi isto prisutni, da trebamo pomoć, razumijevanje i potporu kako članova obitelji tako i cijele naše zajednice, naročito u ovim, za sve nas teškim trenucima izolacije.

Zbog čega je baš 11. travanj izabran kao dan Parkinsonove bolesti? Dr James Parkinson, po kome je ova bolest dobila ime, rođen je 11. travnja 1755. god. Iako su opisi bolesnika sa simptomima Parkinsonove bolesti bili poznati i u spisima koji su napisani tisuću godina prije Krista, njegov Esej o dršćućoj paralizi najpoznatije je djelo u kojem je opisana ova bolest. Stoga je njemu u čast 11. travnja izabran za svjetski dan Parkinsonove bolesti.